سفارش تبلیغ
صبا ویژن
u سکوت شب

کسی که حکمتی را نشر داد، با آن یاد می شود [امام علی علیه السلام]

[ خانه :: مدیریت وبلاگ :: پست الکترونیک :: شناسنامه ]

10581: کل بازدیدها -

2: بازدیدهای امروز -

1: بازدیدهای دیروز -

 RSS  -

!   زندگی چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دوشنبه 87/5/28 ::  ساعت 7:32 عصر

زندگی چیست ؟ اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟ اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟ اگر مرگ است چرا زندگی میکنیم ؟ اگر زندگی است چرا میمیریم ؟ اگر عشق است چرا به آن نمیرسیم ؟ اگر عشق نیست چرا ؟ عاشقیم؟

¤نویسنده: سکوت شب

?  نوشته های دیگران( )


!   لیست کل یادداشت های این وبلاگ

s
سکوت شب
شکسپیر
زندگی چیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

vدرباره من

سکوت شب

سکوت شب
نمیدانم پس از مردن چه خواهم شد ... نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ... ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد و سوتکی باشم به دست کودکی گستاخ و بازیگوش ،که یکریز وپیاپی بادم گرمش درون آن بیفشارد و تاوان سکوت مرگبارم را از دنیای فانی باز گیرد

vلوگوی وبلاگ

سکوت شب

vلینک دوستان من

یادداشتها و برداشتها
انجمن علوم مهندسی پلیمر و شیمی ایران

vلوگوی دوستان من


vفهرست موضوعی یادداشت ها

سکوت شب[4] .

vاشتراک در خبرنامه